5 kỹ năng cần có của một giám đốc kinh doanh

Giám đốc kinh doanh chính là “đầu tàu” quyết định hiệu quả kinh doanh của cả công ty. Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, khó khăn ngày càng nhiều. Đòi hỏi một CCO hội tụ đủ 5 kỹ năng dưới đây để quản trị một hệ thống kinh doanh hiệu quả.

1. Biết chiến lược và đọc được thông số của chiến lược

Các giám đốc kinh doanh cần phải đọc được thông số về chiến lược của công ty từ CEO đưa xuống, thông số này chính là “bản đồ doanh thu, doanh số, chi phí, công nợ” của công ty mà phòng kinh doanh được khoán cho và có trách nhiệm phải đạt được. 

2. Hiểu được các mô hình kênh phân phối

Mỗi doanh nghiệp khác nhau, với đặc thù sản phẩm, nhóm sản phẩm khác nhau lại có những mô hình kinh doanh khác nhau phù hợp để tổ chức bộ máy. Hoặc khi chiến lược của công ty thay đổi thì lại có những mô hình kinh doanh khác nhau để áp dụng vào doanh nghiệp.

Nổi bật hiện nay đó là các mô hình kinh doanh: Mô hình chuỗi, mô hình nhượng quyền, ngoài ra là các mô hình đã được áp dụng từ lâu là mô hình hệ mặt trời và kênh phân phối truyền thống.
Nhiều doanh nghiệp đau đầu bài vì bài toán nhân sự, trả lương ít thì nhân viên nghỉ, trả lương cao thì công ty lỗ. Mà bản chất nguyên nhân chính là do chưa lựa chọn được mô hình kênh phân phối tối ưu. Và đây chính là một trong những trách nhiệm quan trọng mà các giám đốc kinh doanh phải làm.

3. Xây dựng được cơ cấu tổ chức, chính sách lương thưởng

Khi bắt đầu nắm giữ vị trí giám đốc kinh doanh trong doanh nghiệp, CCO được giao hạn mức chi phí cho vận hành phòng kinh doanh bao gồm chi phí nhân sự và chi phí cho vận hành. Căn cứ vào hạn mức này, giám đốc kinh doanh xây dựng cơ cấu tổ chức phòng kinh doanh bao gồm: Phòng truyền thông, phòng marketing và phòng sale. Cần đảm bảo cơ cấu tổ chức của bạn vận hành kinh doanh hiệu quả, đây là chìa khóa của luật chơi thu hút nhân sự cho bạn.

4. Định biên nhân sự

Sau khi đã xây dựng được cơ cấu tổ chức và chính sách lương thưởng và căn cứ vào hạn mức chi phí quỹ lương phòng kinh doanh. Giám đốc kinh doanh sẽ thực hiện 2 việc: Khoán mục tiêu công việc cho từng phòng ban để đạt được mục tiêu doanh số; Căn cứ vào hạn mức quỹ lương và mục tiêu công việc để định biên số lượng nhân sự cần có cho các phòng ban. 

5. Kiểm soát được hệ thống công việc của nhân viên và các phòng truyển thông marketing và sale để xây dựng được hệ thống báo cáo mẫu

Trong quá trình kinh doanh, bước tiếp theo mỗi Giám đốc kinh doanh sẽ đo lường được kết quả làm việc của các phòng ban trên cơ sở bám sát với mục tiêu ban đầu trong kế hoạch kinh doanh theo từng tuần, từng tháng, từng quý trong năm. Tuy nhiên, nhiều CCO gặp khó khăn trong việc kiểm soát kết quả của nhân viên vì không xây dựng hệ thống báo cáo mẫu. Và để tránh tình trạng “nghe kể chuyện” của nhân viên, CCO cần có kỹ năng dẫn dắt để tổ chức cuộc họp giao ban hiệu quả trên cơ sở nhân viên tự nhận diện kết quả của mình và tự tư duy đưa ra giải pháp để thay đổi kết quả công việc. Đây chính là bộ công cụ giúp CCO giải phóng năng lực lãnh đạo của mình.

Để có được 5 kỹ năng quản trị của một Giám đốc kinh doanh và bộ công cụ quản trị hệ thống phòng kinh doanh hiệu quả. Chương trình đào tạo “Giám đốc kinh doanh” được đào tạo bởi Chuyên gia Ngô Minh Tuấn – Chủ tịch Tập đoàn CEO Việt Nam.

CEO MEDIA